آرشیو مقالات : بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM

شرکت کیترو پی پارسی > مقاله ها > بررسی تاثیر بتن الیافی به عنوان پوشش بر رفتار تونل های حفاری شده به روش TBM
با ما در ارتباط باشید.